Latviešu biedrība Hamburgā: līdzorganizators otrajam VĀCIJAS LATVIEŠU FORUMAM

Foto © Štutgartes latviešu kultūras biedrība "Saime"
Foto © Štutgartes latviešu kultūras biedrība "Saime"

Latviešu biedrības Hamburgā (LBH) priekšsēde Zane Valtere un kultūras referente Dina Šreibere ne tikai nodrošina latviskās identitātes kopšanu Hamburgā, bet rūpējas arī par to, lai tā tiktu stiprināta visā Vācijā.  2020. gada 20. septembrī viņas kopā ar kolēģēm no Štutgartes latviešu kultūras biedrības “Saime” un Latviešu centra Minsterē organizēja otro VĀCIJAS LATVIEŠU FORUMU, kas norisinājās Berlīnē. Foruma nodrošināšanu finansiāli atbalstīja LR Ārlietu ministrija.

 

Esam gandarīti, ka no patreiz Vācijā reģistrētajām 11 latviešu biedrībām, kā arī vairākām interešu grupām, tieši Latviešu biedrībai Hamburgā kopā ar pārējām divām minētajām organizācijām ir veiksmīgi izdevies sapulcināt kopā aktīvos Vācijas latviešus un apvienot tos VĀCIJAS LATVIEŠU FORUMĀ. Bez pateicības vārdiem neiztikt arī Latvijas Republikas vēstniecībai Vācijā un tās komandai par brīnišķīgo atbalstu šī foruma norisē Berlīnē.

 

Zane un Dina ir pārliecinātas, ka sadarbība starp Vācijā esošajām latviešu biedrībām un neoficiālajām kopienām veicinās katras organizācijas efektīvāku resursu izmantošanu. Sadarbība rosinās ideju apmaiņu un jaunu risinājumu tapšanu problēmām, kas daudzām biedrībām ir ļoti līdzīgas. Tāpat vienotam VĀCIJAS LATVIEŠU FORUMAM būs iespēja nozīmīgāk pārstāvēt visu latviešu intereses Vācijā, kā arī veicināt pozitīvu Latvijas tēla veidošanos vienā no svarīgākajām Rietumeiropas valstīm.

 

Zviedrijā šāda latviešu kopienu jumta organizācija pastāv nu jau vairākus gadus. 2014. gadā pēc vairāku gadu sarunām tika izveidota Zviedrijas latviešu apvienība. Berlīnē notikušajā otrajā VĀCIJAS LATVIEŠU FORUMĀ tā dalībniekiem bija iespēja neklātienē tikties ar Zviedrijas latviešu apvienības valdes un padomes pārstāvjiem. Viņu iedvesmojošie vārdi ir kā ceļa maize arī LBH turpmākajam darbam:

 

Turpiniet darīt to, ko Jūs darāt! Komunicējiet viens ar otru un ziniet, ka tas, ko jūs pašreiz darāt, ir ilglaicīgs ieguldījums!

 

Šis vērtīgais padoms noteikti tiks ņemts vērā. Jau tagad zināms, ka nākamais VĀCIJAS LATVIEŠU FORUMS notiks 2021. gada sākumā. Tajā tiks apspriestas tālākas sadarbības iespējas. 

 

Pasākums tapa projekta "Vācijas latviešu biedrību tikšanās 2020" ietvaros. Projekta iesniedzējs: Štutgartes latviešu kultūras biedrība "Saime", Projektu atbalsta:  Latvijas Republikas Ārlietu ministrija un Latvijas Republikas vēstniecība Vācijas Federatīvajā Republikā

Foto: © Latviešu biedrība Hamburgā un © Štutgartes latviešu kultūras biedrība "Saime"

Teksts: Dina Šreibere

 

 

Sazinies ar mums / Kontakt: 

info@latviesihamburga.de

Seko mums/Folge uns: