Kontakti

Latviešu biedrība Hamburgā

Farnstraße 6, 22335 Hamburg

Tel.: +49 (0)40 5079 0842

Fakss: +49 (0)40 5079 0841

E-pasts: info@latviesihamburga.de

LBH rekvizīti:

Konta īpašnieks - Sarma Zemite

IBAN: DE87 2004 1144 0464 606300

BIC/SWIFT-Code: COBADEHD044

Comdirect bank AG

Valdes priekšsēdētāja

Zane Valtere

E-pasts: projekti@latviesihamburga.de

Kasiere

Sarma Zemīte

Tel.: +49 (0)40 5079 0842

E-pasts: info@latviesihamburga.de

Projektu vadītāji

Zane Valtere

E-pasts: projekti@latviesihamburga.de

Dina Šreibere

E-pasts: kultura@latviesihamburga.de

Mājas lapas redaktore

Maija Berga

E-pasts: admin@latviesihamburga.de