Par Latviešu biedrību Hamburgā (LBH)

Latviešu biedrība Hamburgā (LBH) jeb Lettischer Verein in Hamburg e.V ir Hamburgā reģistrēta sabiedriska organizācija. Biedrība ir dibināta 1951.gada 30.septembrī, kā neatkarīga, vietēja rakstura latviešu organizācija.

 

Latviešu pulcināšana allaž ir bijusi viena no LBH galvenajām darbības izpausmēm. LBH rada iespējas latviešiem savstarpēji tikties, sarunāties savā valodā, apmainīties pieredzē un nodibināt jaunus kontaktus, tādejādi saliedējot un stiprinot latviešu kopienu Hamburgā. Šo mērķu sasniegšanai LBH organizē diskusiju vakarus, sniedz referātus par dažādām ar Latviju saistītām tēmām, rīko ikgadējo Latvijas valsts svētku un gadskārtu svētku svinības, kā arī piedalās Latviešu biedrību konferencēs.

 

LBH regulāri piedalās Latvijas popularizēšanas pasākumos. Tā, piemēram, biedrības valdes locekļi ir snieguši referātus politiski ieinteresētai un ietekmīgai vācu publikai par Latviju un Latvijas vēsturi, par Hanzas kopienu, par politisko vēsturi un tūrismu. Biedrības valde sniedz izziņas ar Latviju saistītos jautājumos.

 

Hamburgā dzīvojošo latviešu sastāvs pēdējos divdesmit gados ir ievērojami mainījies. Kaut latviešu kultūra un valoda joprojām ir biedrības pamata mērķi, tomēr tās darbības veidi ir pielāgojušies mūsdienu prasībām. Tas atspoguļojas arī LBH darbos.

 

Dzīvojot starp vāciešiem tālu no dzimtenes, latviešiem kā skaitliski mazas tautas piederīgajiem jo sevišķi ir nepieciešama spēcīga identitātes un kopības apziņa. Pozitīvs patriotisms stiprina mūs citu Eiropas tautu vidū. Pašiem cienot savu izcelsmi un tautu, mūs cienīs un pieņems arī citas tautas.

Par paveikto

Ar pēdējos divos gados paveikto var iepazīties bijušās LBH valdes priekšsēdes Zanes Valteres ziņojumā. 

Download
LBH darbība no 2021. līdz 2023. gadam
01.10.2023._LBH_valdes_zinojums.pdf
Adobe Acrobat Dokument 898.4 KB

LBH biedri

Mēs visi esam dažādi: ar savām interesēm, stiprajām pusēm, idejām un vēlmēm. Kopā mēs esam Latviešu biedrība Hamburgā. Mūs vieno saikne ar Latviju un vēlēšanās šo saikni stiprināt, kopt un uzturēt šeit Hamburgā: tā, kā mums pašiem tas vislabāk patīk.
Par LBH biedru var kļūt ikviens. Arī Tu. Pievienojies mums! Vienalga, vai Tu Hamburgā esi uz īsāku vai garāku laiku. Jo kuplāka būs mūsu biedrība, jo daudzveidīgāk varēsim izpausties. Kā iesaistīties LBH aktivitātēs vai cik aktīvi atbalstīt tās darbību, ir katra biedra pašā ziņā. Biedri maksā simbolisku biedru naudu - € 20,00 gadā. Kā LBH valde, tā arī tās biedri darbojas biedrībā pēc brīvprātības principa. Saskaņā ar LBH statūtiem tās biedri reizi divos gados sanāk kopā biedru pilnsapulcē, lai izrunātu paveikto un iezīmētu turpmākos plānus. Šajā sapulcē ievēl jaunu valdi, kā arī, ja nepieciešams, lemj par tādiem jautājumiem kā statūtu izmaiņas, biedra naudas apjoms u.tml.

Ja vēlies iesaistīties aktīvāk, palīdzēt rīkot vai pats/pati uzrīkot kādu pasākumu, ierosināt vai realizēt kādu ideju, droši raksti mums uz e-pastu.

Mēs priecājamies par jebkuru iniciatīvu un atbalstu!

Valde

Latviešu biedrības Hamburgā valdi ievēl biedru pilnsapulce uz 2 gadiem. 

2023. gada 1. oktobra pilnsapulcē ir ievēlēti sekojoši valdes locekļi:

  • Andrea Rīdele-Pauzere - priekšsēdētāja
  • Edgars Johansons - priekšsēdētājas vietnieks
  • Sarma Zemīte - kasiere
  • Andris Zemītis - valdes loceklis
  • Ilze Cipule-Levita - valdes locekle
  • Lauma Leukefelde - valdes locekle

Statūti

Šeit var iepazīties ar Latviešu biedrības Hamburgā statūtiem:

Download
Latviešu biedrības Hamburgā statūti (vācu valodā)
Satzung des Lettischen Vereins_2023.pdf
Adobe Acrobat Dokument 176.0 KB

Vēsture

Latviešu biedrības Hamburgā vēsture: dibināšana un dažādās aktivitātes pēckara gados. 

Pirmie Eiropas latviešu dziesmu svētki Hamburgā 1964.gadā.


Sazinies ar mums / Kontakt: 

info@latviesihamburga.de

Seko mums/Folge uns: