Veiksmīgi aizritējis 3. Vācijas Latviešu forums

Šī gada 6. februārī veiksmīgi aizritējis Trešais Vācijas Latviešu forums (turpmāk VLF). Tas pulcēja 39 dažāda vecuma dalībniekus no visas Vācijas. Virtuālā vidē forums četru stundu garumā piedāvāja gan ieskatu latviešiem un latviešu organizācijām svarīgās tēmās, gan sniedza iespēju savā starpā iepazīties, tīkloties un kopīgi kalt nākotnes plānus. Šī tikšanās reize ieskandināja nu jau otro VLF pastāvēšanas gadu un ir pierādījums tam, ka tas nākotnē turpinās augt un attīstīties.

Saliedēta un aktīva organizatoru komanda

Foruma pastāvēšanu un norisi nodrošināja pašaizliedzīgs un brīvprātīgs organizatoru darbs. Šī foruma, tāpat kā divu iepriekšējo forumu, vadības komandā bija pārstāvji no Latviešu biedrības Hamburgā, Frankfurtes Latviešu biedrības, Latviešu Centra Minsterē, Latviešu kultūras biedrības “Saime” Štutgartē un Dortmundes latviešiem. Foruma organizatorus vieno vēlme strādāt kopā, atbalstīt vienam otru un izveidot aktīvu sadarbības vidi visiem Vācijā dzīvojošajiem latviešiem neatkarīgi no vecuma, nodarbošanās vai piederības oficiālām biedrībām.

 

Vācijas latvieši: gatavi sadarbībai un saiknes ar Latviju stiprināšanai

Organizatoru komandu, tāpat kā visus VLF dalībniekus, raksturo gatavība būt atvērtiem jaunām idejām, kā arī spēja pielāgoties apkārt notiekošajām sabiedrības, ekonomikas un politiskajām izmaiņām. Tai pašā laikā Vācijas latvieši ne tikai aktīvi saglabā saikni ar Latviju, latvisko identitāti un kultūru, bet atrod jaunus ceļus, kā popularizēt Latvijas tēlu Eiropā un veicināt arī ekonomisko sadarbību starp Latviju un Vāciju.

 

Aktuālu tēmu izvēle

To pierādīja arī Trešajā Vācijas Latviešu forumā izvēlētās tēmas. Tika apskatītas ne tikai ar Covid-19 saistītās juridiskās aktualitātes biedrību darbā Vācijā, bet arī iespēja latviešu bērniem virtuālā vidē apgūt latviešu valodu. Tāpat tika sniegts ieskats aktualitātēs, kas saistītas ar oficiālo Latvijas tēla izveidi un Dziesmu un Deju svētku kustībām pasaules latviešiem. Arī pārstāvji no Eiropas Latviešu Jauniešu Biedrības – Eiropas Jaunieši stāstīja par aktualitātēm savā darbā.

 

Vācijas Latviešu forums ceļā uz attīstību

Forums noslēdzies ar pārliecību, ka ir izvēlēts pareizais ceļš, lai veicinātu sadarbību starp latviešiem dažādās Vācijas pilsētās un stiprinātu viņu saikni ar Latviju. Ir radušās jaunas idejas, kuras īstenot jau tuvākajā nākotnē. Nākamā foruma tikšanās plānota 2021. gada septembrī. Pašreizējie organizatori aicina ikvienu, kam ir interese, piedalīties foruma darbībā un iesaistīties arī tā organizēšanā.

Kā saka Zane Valtere, viena no šī foruma vadītājām un Latviešu biedrības Hamburgā valdes priekšsēdētāja:

 

“Vācijas Latviešu forums ir gluži kā Rīga, kas nekad nav gatava! Tā būvēšanā un izveidē var iesaistīties ikviens!”

Teksts: © Dina Šreibere, Vācijas Latviešu forums un Latviešu biedrība Hamburgā

Foto: © Frankfurtes Latviešu biedrība 

Sazinies ar mums / Kontakt: 

info@latviesihamburga.de

Seko mums/Folge uns: