LBH biedru pilnsapulce 2023. gada 1.oktobrī

LBH biedru pilnsapulcē 2023. gada 1. oktobrī atskatījāmies uz pēdējos divos gados paveikto un iezīmējām plānus turpmākajai biedrības darbībai.

Nozīmīgākie lēmumi: 

  • ievēlēta jauna biedrības valde 6 locekļu sastāvā:

valdes priekšsēdētāja Andrea Rīdele-Pauzere

valdes priekšsēdētājas vietnieks Edgars Johansons

kasiere Sarma Zemīte

valdes locekļi Andris Zemītis, Ilze Cipule-Levita, Lauma Leukefelde

  • ievēlēta jauna Revīzijas komisija 2 locekļu sastāvā
  • pieņemti biedrības statūti jaunā redakcijā, aizstājot 1996. gadā apstiprinātos statūtus

Ar bijušās valdes priekšsēdētājas Zanes Valteres ziņojumu par biedrības darbību un aktivitātēm no 2021. gada 23. oktobra līdz 2023. gada 1.oktobrim var iepazīties ŠEIT

Pateicamies mūsu līdzšinējām biedrības vadītājām - priekšsēdētājai Zanei Valterei un priekšsēdētājas vietniecei Dinai Šreiberei par ieguldīto milzīgo sirdsdarbu pēdējos gadus biedrības dzīvi vadot. Pateicamies par davāto prieku, degsmi un izturību pulcinot latviešus Hamburgā, kā arī pārstāvot un pozitīvi nesot Latviju vārdu Hamburgā un vācu sabiedrībā. 

Vēlam veiksmi, izturību un jaunas radošas idejas jaunievēlētajai biedrības valdes komandai!   

Sazinies ar mums / Kontakt: 

info@latviesihamburga.de

Seko mums/Folge uns: