Latvieši Hamburgā

Hamburgas latvieši allaž aktīvi darbojušies un iesaistījušies dažādos ar Latviju un latviešiem saistītos pasākumos un aktivitātēs. 1951. gadā tie dibināja savu Latviešu biedrību, tādējādi apvienojot savas intereses un centienus latviskās kultūras un dzīvesziņas uzturēšanai un attīstībai. No sākuma līdz šai dienai Latviešu biedrība Hamburgā organizē sarīkojumus un līdzdarbojas dažādos pasākumos un aktivitātēs, kas veicina saiknes nostiprināšanu ar Latviju.

 

Saskaņā ar Vācijas Statistiskas pārvaldes (Statistisches Bundesamt Destatis) datiem uz 2016.gadu Hamburgā bija reģistrēti 890 Latvijas Republikas pilsoņi, un Hamburgai pieguļošajās pavalstīs attiecīgi Šlesvigā-Holšteinā – 1100 un Lejassaksijā – 4300 pilsoņi.

 

Hamburgā - otrā lielākajā Vācijas pilsētā un Ziemeļvācijas latviešu diasporu centrā - latviešu kultūra, latviska izglītība, latviešu deja un dziesma, Latvijas gars un nākotnes spēks tiek mācīts, mīlēts, uzturēts un tālāk nodots ar pašu Hamburgas latviešu dzirksti un degsmi.

 

Mūsu latvieša spēks ir mūsu dažādībā!   Laviešiem Hamburgā ir iespēja piedalīties dažādos pasākumos, saietos un aktivitātēs.

Par nākamajiem un jaunākajiem pasākumiem uzzināsi sadaļā "Jaunumi" (piesakies arī jaunumu saņemšanai pa e-pastu).

Par visiem notikušajiem pasākumiem meklē informāciju sadaļā "Notikumi".

 

Par regulārākajām aktivitātēm, kur ikviens arī tiek aicināts piedalīties, var iepazīties sekojošajās sadaļās: