Grāmatu sūtījums no Hamburgas papildina Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumu

Vairāk kā 60 ārzemēs (trimdā), galvenokārt Vācijā izdotās latviešu grāmatas, kas teju pusgadsimtu dzīvojušas pie Hamburgas latviešiem, šoruden, pateicoties hamburgiešu Sarmas un Andra Zemīšu gādībai, dodas uz Latvijas vislielāko un nozīmīgāko “grāmatu skapi” -  Latvijas Nacionālo bibliotēku. 

Daži interesanti fakti: 

  • sūtījumā ir 1945.g. - 1949.g. galvenokārt Vācijā (dažas grāmatas ir arī no Zviedrijas) izdotās grāmatas
  • grāmatas ir iespiestas vācu spiestuvēs, bet tās izdevuši latviešu apgādi un izdevniecības, kā arī privāti izdevēji, piem. “Selga” un “Sauksme” Kemptenē, “Ausma” un “Baltijas apgāds” Štutgartē, “Uguns un nakts” Minhenē, “Palsa” Oldenburgā,  “Daile” Osnabrikā, “Tēvzeme” Hanavā, V.Beķeris Vangenā, Otto Krolla izdevniecība Augsburgā u.c. Galvenokārt tās ir mazformāta grāmatas un miniatūras
  • lielākā daļa šajā laikā izdoto grāmatu ir klasiķu darbi (Apsīšu Jēkabs, Rūdolfs Blaumanis, Fricis Bārda, Alfrēds Dziļums, Andrejs Eglītis, Jānis Poruks, Rainis, Jānis Jaunsudrabiņš, Aīda Niedra, Zenta Mauriņa, u.c.
  • šajos gados Vācijā izdotās grāmatas apstiprināja okupācijas vara (amerikāņu, angļu un franču iestādes). Grāmatās redzami tādi ieraksti kā piem. "Authorized by UNRRA" (UNRRA - United Nations Relief and Rehabilitation Administration)
  • salīdzinot ar mūsdienām, tā laika drukāšanā izmantotajam papīram bija ļoti slikta kvalitāte un grāmatas ātrāk saira;  

_________________________________________

 

Ik pa laikam mēs biedrībā saņemam kādu telefona zvanu vai arī e-pastu, kurā tiek vaicāts, vai varam palīdzēt: esot pieejamas grāmatas latviešu valodā, kurām šādu vai tādu iemeslu dēļ vieta mājas grāmatu plauktā vairs neatrodas. Tā kā esam vienīgā latviešu organizācija Vācijas ziemeļu pusē un ar mūsu mājaslapu un Hamburgas latviešu Jaunumiem uzrunājam ne tikai latviešus, bet rakstām arī vācu valodā, tad ne reti šādus lūgumus saņemam tieši no latviešu pēctečiem, kuru ģimenēs latviešu valoda vairs netiek lietota. Dažkārt grāmatas mājas bibliotēkās saglabājušās vēl no viņu vecākiem vai vecvecākiem – latviešiem. Šiet lasāmas divas vēstules, kuras bija pievienotas grāmatu sūtījumiem, kurus pa pastu saņēmām uz biedrības adresi.

AICINĀJUMS:

Tā kā mūsu biedrībai diemžēl nav telpu un atbilstošas grāmatu uzglabāšas iespējas, aicinām par tālāk nododamām grāmatām sazināties ar Latviešu centra Minsterē bibliotēku, kādu no bibliotēkām Latvijā, vai arī ierakstīt ziņu Facebook grupā Hamburgas latvieši. Latvieši Hamburgā. Bet, ja rodas jautājumi, droši rakstiet mums uz info@latviesihamburga.de; cik vien būs mūsu spēkos - palīdzēsim! 

 

Teksts: Zane Valtere

Sazinies ar mums / Kontakt: 

info@latviesihamburga.de

Seko mums/Folge uns: