Dziesmas "Latvijai 105" Hamburgā

Tik un tā (Nāk rudens apgleznot Latviju)

Mūzika: Uldis Stabulnieks

Vārdi: Māra Zālīte

 

Nāk rudens apgleznot Latviju,

Bet nepūlies, necenties tā,

Man viņa ir visskaistākā

Tik un tā.

 

Mazliet par lielu, lai sasildot

Savu lakatu dotu.

Par lielu, lai paņemtu klēpī

Un apmīļotu.

 

Mazliet par mazu, lai palaistu vienu

Pasaules plašajos ceļos,

Par mazu, lai laistu vienu -

Es līdzi ceļos.

 

Nāk rudens izgreznot Latviju,

Bet nepūlies, necenties tā

Mums viņa ir visskaistākā

Tik un tā.


Šeit ir Latvija

Mūzika: nezināms autors

Vārdi: nezināms autors

 

Šeit, kur ozoli zaļo zemzari,

Šeit, kur vīri stāv, nāves nebaidās. 

 

Piedz. 2x 

Jo šeit ir Latvija, šeit ir Gaujmala,

Šeit ir mūsu tēvu dzimtene. 

 

Augstu kalniņā ganiņš stabulē,

Arājs vagu dzen, cīrul`s gavilē.

 

Jāņu vakarā kopā sanākam,

Alu iedzeram, dziesmas uzdziedam.

 

Bet, kad likten`s reiz škirs uz mūžu mūs,

Kausu pēdējo dzersim tēvijai. 

 

Savu dzimteni mūžam mīlēsim

Un to naidniekiem nekad nedosim!

Še, kur līgo priežu meži

Mūzika: nezināms autors

Vārdi: Rieteklis (Jūlijs Balodis, 1856-1940)

 

Še, kur līgo priežu meži,

Esmu dārgām saitēm siets,

Še ir mana tēvu zeme,

Esmu dzimis gaujmaliet`s.

 

Tik pie Gaujas, tik pie Gaujas,

Tik pie Gaujas vēlos būt,

Un uz augstas klinšu kraujas

Sevim līgaviņu gūt.

 

Svešās malās esot jauki,

Daudzi daiļi brīnumi.

Augsti kalni, plaši lauki,

Greznām puķēm rotāti.

 

Bet, kas svešas zemes, salas

Man ar savu greznumu,

Kad es še, pie Gaujas malas,

Dzirdu latvju valodu?

 

Sveika, Gauja! Plūsti knaši

Tur, kur baltā jūra iet!

Gadu simteņiem lai braši

Latvju tauta zeļ un zied!


Latviet`s esmu, latviet`s būšu,

Latviet`s mūžam palikšu,

Un par savu tēvu zemi

Savu galvu nolikšu.


Pie Dieviņa gari galdi

Latviešu tautasdziesma

 

Pie Dieviņa gari galdi, gari galdi,

Tur sēd pati mīļā Māra, mīļā Mār'. 2x

 

Tur sēd pati mīļā Māra, mīļā Māra,

 Villainītes rakstīdama, rakstīdam'.

 

Izrakstīja, saskaitīja, saskaitīja,

Atdod Dieva rociņāi, rociņā.

 

Nu, Dieviņi, tava vaļa, tava vaļa,

Nu tavāi rociņāi, rociņā.

 

Nu tavāi rociņāi, rociņāi

Pašas laimes atslēdziņa, atslēdziņ'.

 

Dod, Dieviņi, kalnā kāpti, kalnā kāpti,

Ne no kalna lejiņāi, lejiņā!

 

Dod, Dieviņi, otram doti, otram doti,

Ne no otra mīļi lūgti, mīļi lūgt!

Nāk rudentiņis

Latviešu tautasdziesmas pārveids

 

Nāk rudentiņis, būs barga ziema,

Grib mūsu bālēliņš līgavu ņemti. 2x

 

Ne tev ir mājas, ne tev ir lauki,

Kur liksi meiteni, pliku paņēmis?

 

Taisīšu laivu no oša koka,

Braukšu pie meitenes ik vakariņu.

 

Pārbraucu mājās vaicāja māte:

Ko dara meitene svešajā malā?

 

Uguni kūra, sidrabu lēja,

Zīlēja nākotni neizzināmo.

Ai jel, manu vieglu prātu

Latviešu tautasdziesma

 

Ai jel, manu vieglu prātu, jauns apņēmu līgaviņ`. 2x

 

Ne gadiņa nedzīvoju, sola kungi karā ņemt.

 

Es kungiemi atbildēju: "Vai es viensi karavīrs?"

 

Vēl dažai māmiņai aug deviņi bāleliņ`.

 

Tie varēja bruņas nesti, zobentiņus cilināt.

 

Ai jel, mani vieglu prātu, jauns apņēmu līgaviņ`.

Bēdu manu, lielu bēdu

Latviešu tautasdziesma

 

Bēdu manu, lielu bēdu,

Es par bēdu nebēdāj`. 2x

 

Piedz. 2x

Ramtai, ramtai, radiridirīdi,

Ramtairīdi rallalā.

 

Liku bēdu zem akmeņa,

Pāri gāju dziedādam`.

 

Es negāju noskumusi

Nevienāi vietiņā.

 

Ar dziesmiņu druvā gāju,

Ar valodu sētiņā.

 

Jo es bēdu bēdājosi,

Jo nelaime priecājās.

 

Labāk gāju dziedādama,

Lai nelaime bēdājās.

 

Kad dzīvoju, tad dzīvoju,

Tad i jautri padzīvoj`!

Pūt, vējiņi

Latviešu tautasdziesma

 

Pūt vējiņi, dzen laiviņu,

Aizdzen mani Kurzemē.

 

Kurzemniece man solīja

Sav` meitiņu malējiņ`.

 

Solīt sola, bet nedeva,

Teic man lielu dzērājiņ.

 

Kuru krogu es izdzēru,

Kam noskrēju kumeliņ`.

 

Pats par savu naudu dzēru,

Pats skrēj savu kumeliņ`.

 

Pats precēju līgaviņu,

Tēvam, mātei nezinot.

Sazinies ar mums / Kontakt: 

info@latviesihamburga.de

Seko mums/Folge uns: