Baltiešu Līgo svētki Seppensenas brīvdabas muzejā pulcina teju 600 līgotāju

2023. gada 10. jūnijā Seppensenas brīvdabas muzejā, 40 km no Hamburgas, norisinājās Baltisches Mittsommerfest jeb Baltiešu Līgo svētki, kurus kopīgi organizēja igauņu, latviešu un lietuviešu biedrības Hamburgā. Tik vērienīga ielīgošana līdz šim vēl Hamburgas pusē nebija pieredzēta!

 

Kā jau Līgo svētkos pienākas - bez vainadziņa neiztikt! Tāpēc svētkus atklājām ar vainagu pīšanas meistarklasi. Interesanti, ka mūsu kaimiņiem igauņiem nav Jāņu vainagu pīšanas tradīcijas. Tomēr šajos svētkos manījām, ka arī igaunietes ir skaistu vainagu pinējas. Un ja vēl pinējus uzmundrina Etno kompānijas "Zeidu" skanīgās balsis, tad pīšana tīri labi sokas arī tiem, kuri līdz šim vēl nebija to iemēģinājuši. Bērni sev varēja sarūpēt piemiņas velti no svētkiem - pašu apgleznotus akmentiņus, kā arī izmēģināt latviešu skoliņas Baskāju taku un izvingroties lietuviešu skoliņas oranizētajās sporta aktivitātēs. Par Jāņu zāļu nozīmi pastāstīja lietuviešu amatnieks un zāļu vīrs Valentinas. Igauņi priecēja apmeklētājus ar ciemiņiem no Igaunijas - folkloras kopu "Porutuhane" un deju kopu no Hamburgas "Hamburgi pääsuke", lietuvieši - ar deju kopu "Gintaras" no Hamburgas un folkloras kopu "Saulale" no Berlīnes. Lielajā šķūnī svētku apmeklētāji varēja uzzināt vairāk par visām trim Baltijas valstīm - infostendos iegūt gan materiālus, gan atbildes uz jautājumiem par Igauniju, Lietuvu un Latviju. Par mūsu trim valstīm mācēja stāstīt un rādīt Baltijas valstu pārzinātājs un ceļotājs Andres Vainumäe. Šajos svētkos koris "Balticoro" tautasdziesmas izdziedāja visās trīs valodās. Un kā nu ne, jo šī nu bij tā reize, kad publika ne tikai aplaudēja, bet varēja arī dziedāt līdzi savām latviešu, igauņu un lietuviešu dziesmām. Pašā dienas viducī, karstās saules neaizbaidīti, gan svētku dalībnieki, gan apmeklētāji varēja kārtīgi izdancoties kopā ar "Zeidiem" no Latvijas un mūsu pašu dancotājiem no Latvju dančiem Hamburgā "Elbe". Pat dancis "Cūka driķos", kas parasti liek pagurt pat pieredzējušākiem danču pratējiem, šoreiz pulcināja pilnu danču placi. Ar kurpēm, sandalēm vai basām kājām - galvenais būt virpulī kopā ar pārējiem! Izjust to prieka enerģijas brīdi, kad pasaulīgās lietas aizmirstas!

 

Visas dienas garumā svētku apmeklētāji varēja atveldzēties un iestiprināties visu trīs valstu Hamburgas biedrību organizētajos ēdienu un dzērienu stendos, kā arī iegādāties amatnieku darinājumus, kas īpaši šim pasākumam tika atvesti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. 

 

Vēlā pēcpusdienā pasākums turpinājās ar kopīgu dalībnieku koncertu. Bijām pagodināti un no sirds priecājamies, ka mūsu trīs valstu vēstniecības Vācijā arī satikās šajā pasākumā. Koncertā uzrunas teica Latvijas vēstniece Vācijā Alda Vanaga, Igaunijas vēstnieks Vācijā Alar Streimann un Lietuvas sūtnis Vācijā Vaidotas Karvelis. 

 

Pašā svētku vakarā devāmies mazliet tālāk no muzeja salmu jumtu ēkām uz tuvējā dīķīša pusi, lai gatavotos Līgo ugunskura aizdedzināšanai, rotaļām un dančiem ap ugunskuru. Esam pateicīgi brīvdabas muzeja vadībai, ka neskatoties uz karsto un sauso laiku, kā arī ugunsbīstamību, mēs tomēr drīkstējām iekurt savu guni.

 

Varbūt mazliet prātīgāk un patālāk, bet arī šajos Līgo svētkos ugunskurs ap sevi vienoja un pulcēja gan lielus, gan mazus, gan dažādi runājošus, gan dažādi dziedošus. Šajos svētkos uguns dega ar īpašu vilkmes dzirksti. Gluži tāpat kā daudzās sirdis, kas šajā vakarā vienojās vienā kopīgā pukstā - Līgo, līgo!      

 

Sakām paldies visiem, visiem, visiem, kas organizēja, palīdzēja un piedalījās! Tiem teju 40 Latviešu biedrības Hamburgā darbarūķiem, bez kuriem šis pasākums nebūtu bijis tāds, kāds tas mums tagad paliks atmiņā! Paldies, mūsu draugiem igauņiem, un jo īpaši - Kaupo Kitsing un Janika Truumees, mūsu draugiem lietuviešiem, un jo īpaši - Irma Voigt un Agneta Rosemann. Paldies Seppensenas brīvdabas muzejam par sirsnīgo uzņemšanu. Kas to zin, varbūt, ka atgriezīsimies....atkal citu gadu...!

 

Zane Valtere

FOTO no pasākuma pieejami šajā saitē: 

https://magentacloud.de/s/3LnYTXS6pnXLnJH

Foto: Andreas Müller

Svētku dalībnieki: 

Etno kompānija ZEIDI no Latvijas

latvju danču kopa ELBE (Hamburga)

Baltiešu koris BALTICORO (Hamburga)

 

folkloras kopa PORUTUHANE no Igaunijas

igauņu deju kopa HAMBURGI PÄÄSUKE (Hamburga)

 

lietuviešu deju kopa GINTARAS (Hamburga)

lietuviešu folkloras kopa SAULALE (Berlīne)

 

Hamburgas igauņu, latviešu, lietuviešu skoliņas

DJ Bernd (Hamburga)

Mare Baltikum Reisen

visit estonia

Svētkus organizēja: 


Sazinies ar mums / Kontakt: 

info@latviesihamburga.de

Seko mums/Folge uns: