4. VĀCIJAS LATVIEŠU FORUMS saliedē un iedvesmo aktīvos latviešus Vācijā

Svētdienā, 2021. gada 19. septembrī Berlīnē notika nu jau 4. Vācijas Latviešu forums (VLF). Tajā kopā sanāca aptuveni 30 pārstāvji no visā Vācijā aktīvām latviešu biedrībām un neoficiālajām organizācijām. Foruma mērķis: pārspriest latviešu diasporai aktuālus jautājumus, veidot sinerģijas un atrast jaunus sadarbības ceļus, kopjot latvisko identitāti un kultūru Vācijā, kā arī veicinot diasporas latviešu iesaisti aktīvā civilsabiedrības veidošanā Latvijā.

 

Foruma vadību un organizēšanu šoreiz uzņēmās pārstāvji no piecām apvienībām: Latviešu biedrības Hamburgā, Frankfurtes Latviešu biedrības, Berlīnes latviešu bērnu un Kultūras biedrības, Oldenburgas latviešiem kā arī Dortmundes latviešiem. Pavisam pārstāvētas tika 13 biedrības, organizācijas un neoficiālās kopienas. Latviešu biedrību Hamburgā 4. VLF pārstāvēja Zane Valtere, Dina Šreibere un Andrea Riedel-Pauzers.

 

4. VLF kā īpašie viesi ar īslekcijām piedalījās Evija van der Bēka, Labbūtības un līderības koučs, kura runāja par svarīgu tēmu tieši diasporā aktīvajiem latviešiem - (NE)izdegšanu, veicot brīvprātīgo darbu. Tikpat svarīgu jautājumu, proti, Vācijā dzīvojošo mūzikas un mākslas zvaigžņu iesaisti diasporas pasākumos, ar foruma dalībniekiem pārrunāja kultūras menedžere Ilze Upatniece.

 

Foruma organizatori priecājas, ka, salīdzinot ar pirmo Vācijas Latviešu forumu, dalībnieku skaits ievērojami ir audzis. Tāpat zīmīgi, ka šis forums pierādījis to dalībnieku izteiktu gatavību sadarboties ne tikai latviskās kultūras un identitātes stiprināšanā, bet arī biznesa un zinātnes pārstāvju iesaistē Foruma darbībā.

 

Pirmais Vācijas Latviešu forums notika 2020. gada februārī Minsterē. VLF ir apvienība, kas stiprina sadarbību un ideju apmaiņu starp Vācijā esošajām latviešu biedrībām un neoficiālajām kopienām, tādejādi veicinot katras organizācijas efektīvāku resursu izmantošanu.  VLF arī veicina pozitīvu Latvijas tēla veidošanos vienā no svarīgākajām Rietumeiropas valstīm.

 

Lielu pateicību Foruma organizatori izsaka LR vēstniecībai Vācijā, kuras telpās un ar kuras darbinieku palīdzību tikšanās veiksmīgi varēja notikt.

 

Pasākums tapa projekta "4. Vācijas Latviešu forums, Berlīne 2021" ietvaros. Projekta iesniedzējs: Latviešu biedrība Hamburgā.

Projektu finansiāli atbalsta:  Latvijas Republikas Ārlietu ministrija un Latvijas Republikas vēstniecība Vācijas Federatīvajā Republikā

_______________________________________

Tautiešu ikgadējā tikšanās ar vēstnieci Ingu Skujiņu

2021. gada 18. septembrī Latvijas vēstniece Vācijā Inga Skujiņa aicināja Vācijas latviešu organizāciju pārstāvjus uz tikšanos Latvijas vēstniecībā Vācijā, Berlīnē. Pēc Ingas Skujiņas uzrunas, tautiešus uzrunāja ĀM speciālo uzdevumu vēstniece diasporas jautājumos Elita Gavele (https://www.mfa.gov.lv/lv/jaunums/jauna-specialo-uzdevumu-vestniece-diasporas-jautajumos-elita-gavele), informējot par aktualitātēm diasporas politikā, kā arī piedaloties diskujā ar tautiešiem par projektu iesniegšanas kārtību u.c. būtiskām tēmām. Savukārt Aizsardzības ministrijas pārstāvis Vitālijs Rakstiņš iepazīstināja tautiešus ar  Visaptverošās Valsts aizsardzības sistēmu (https://www.mod.gov.lv/lv/nozares-politika/visaptverosa-valsts-aizsardziba) un diasporas lomu valsts aizsardzībā. 

Foto: © Latviešu biedrība Hamburgā, © Frankfurtes Latviešu biedrība un © Latvijas Republikas vēstniecība Vācijas Federatīvajā Republikā

Teksts: Dina Šreibere

Sazinies ar mums / Kontakt: 

info@latviesihamburga.de

Seko mums/Folge uns: