Vācijas Latviešu forums veiksmīgi sācis otro pastāvēšanas gadu

Veiksmīgi aizritējis Trešais Vācijas Latviešu forums

Šī gada 6. februārī norisinājās nu jau trešais Vācijas Latviešu forums (turpmāk VLF), kas ieskandina otro VLF pastāvēšanas gadu. Virtuālajā zoom vidē tas pulcēja 39 dalībniekus no visas Vācijas, piedāvājot īsus referātus par latviešiem un latviešu biedrībām svarīgām tēmām. Četru stundu laikā tika dots ieskats tādās tēmās kā aktuālās izmaiņas likumos, kas nosaka biedrību darbību Vācijā, diasporas iesaiste Latvijas tēla izveidē, latviešu skoliņu darbība virtuālā vidē un citās tēmās. Papildus tam dalībniekiem bija iespēja sapazīties, tīkloties un dot ierosinājumus nākamajiem VLF forumiem.

Latviešu biedrība Hamburgā: foruma līdzorganizators

Tāpat kā rašanās posmā arī tagad, sperot pirmos svarīgos pirmdgadnieka soļus, VLF vadības komandā bija Latviešu biedrība Hamburgā, it īpaši tās valdes priekšsēdētāja Zane Valtere un kultūras referente Dina Šreibere. Mums ir liels prieks, ka mēs ne tikai bijām daļa no tiem apņēmīgajiem un drosmīgajiem, kuri pirms gada ierosināja izveidot šādu jaunu Visvācijas latviešu apvienību, bet vēl joprojām esam darbīgo organizatoru starpā, kas rūpējas par to, lai forums tālāk pastāvētu, darbotos un attīstītos.

 

Forumam veiksmīga vadības komanda no visas Vācijas

Kopā ar mums hamburgietēm šo forumu organizēja pārstāves no Latviešu kultūras biedrības “Saime” Štutgartē, Frankfurtes Latviešu biedrības, Latviešu centra Minsterē, kā arī pārstāvis no iniciatīvas “Dortmundes latvieši”. Jāatzīst, ka komanda, neskatoties uz pandēmijas izraisītajām grūtībām, ir pratusi veiksmīgi sastrādāties, atrodot katra “spēcīgos lauciņus” un prasmīgi liekot tos lietā.

 

Prieks par izdevušos pasākumu

Mēs kā organizatori varam būt gandarīti, ka forums noritēja ļoti veiksmīgi. Izdevās ne tikai iesaistīt dažāda vecuma latviešus no visas Vācijas, bet arī atrast tēmas, kas ir svarīgas un interesantas visiem dalībniekiem. Tāpat izdevusies bija referentu izvēle. Katrs, būdams pieredzējis profesionālis savā jomā, spēja sniegt būtisku ieskatu izvēlētajās tēmās.

 

Piedalīties aicināts ikviens

Nākamā VLF tikšanās paredzēta šī gada septembrī. Tāpat kā līdz šim arī turpmāk foruma organizēšanā, tēmu izvēlē, atbalstā un veidošanā, ir aicināts iesaistīties ikviens, kurš vēlas piedalīties VLF tālākā attīstībā. Kā teica Zane Valtere: 

 

“Vācijas Latviešu forums ir gluži kā Rīga, kas nekad nav gatava! Tā būvēšanā un izveidē var iesaistīties ikviens!”

Foto: © Frankfurtes Latviešu biedrība un © Latviešu kultūras biedrība "Saime" Štutgartē

 

Oficiālā VLF preses relīze par notikušo forumu lasāma šeit.

 

Teksts: Dina Šreibere

Sazinies ar mums / Kontakt: 

info@latviesihamburga.de

Seko mums/Folge uns: