Tiešsaistes seminārs 24.10.2020. "Pilsoniskā līdzdalība un digitālā demokrātija"

_________________________________________________