Peča kuča, kristāliņi tabletēs, rīsulis, Dīters Dalēns un mediju ētika – LU fonda mecenāta K. Hāgena stipendiātu stāsti Hamburgā

25. janvāra diskusiju vakars Andra un Sarmas Zemīšu mājās bija jaunu atklājumu un izziņas bagāts, vismaz mums – Latviešu biedrības Hamburgā diskusijas dalībniekiem. Cik gan svētīga ir šāda satikšanās ar jaunajiem Latvijas zinātnes prātiem! Ne jau velti latviešu tautas gudrība vēsta – “Mūžu dzīvo, mūžu mācies!”, tā arī mums šajā vakarā, dažiem pat ar gadu desmitu dzīves un izglītības pieredzi, bija iespēja kaut ar pa mazu spraudziņu, bet tomēr ielūkoties, ko šodien pēta un ar ko nodarbojas Latvijas doktorantūras un maģistratūras studiju jaunie talanti bioloģijas, ķīmijas, valodniecības un jurisprudences jomās.

 

Kāpēc K. Hāgena stipendiāti un LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa viesojās Hamburgā? – šī stāsta pirmsākums meklējams 2000. gadā, kad kāds hamburgietis, jau sirmā vecumā būdams, ieradies pie Zommerkampas-Homanes kundzes, Latvijas Goda konsules Hamburgā, un izteicis savu vēlmi visu savu dzīves laikā sakrāto mantu 2,4 miljonu eiro vērtībā nodot Latvijai, lai Latvijas studenti varētu pilnveidot savas zināšanas kādā no Vācijas augstskolām. Dokumentu kārtošanas un juridisko procedūru līkloču ceļš nebūt nebija viegls un ātrs, kā mums stāstīja LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa, bet, kā mēdz teikt, labs nāk ar gaidīšanu, un tā 2011. gadā tika izsniegta pirmā Kurta Hāgena (1916–2000) stipendija studijām Vācijā (līdz šim stipendijas ir ieguvuši 8 LU studenti). Ar LU Fonda atbalstu un pašu stipendiātu iniciatīvu tiek uzturēta tradīcija atcerēties un pieminēt savus mecenātus viņu jubilejās. Janvārī studentu ceļš veda uz Hamburgu, pieminot LU platīna mecenāta Kurta Hāgena 104. dzimšanas dienu. Tā ir ne vien cieņa, bet arī pateicība cilvēkam, kurš vēl daudzus gadus pēc savas aiziešanas aizsaulē ir radījis iespēju Latvijas studentiem ieskatīties pasaulē no plašākiem apvāršņiem.

Par plašākiem apvāršņiem runājot, mums savukārt tāda iespēja pavērās, klausoties Lailas Kundziņas stāstījumā par LU fonda paveikto, aizsāktajiem projektiem un nākotnes plāniem. Par to, cik lielā mērā LU studējošo tālākizglītības un pētnieciskā darba iespējas ir atkarīgas no saņemtā atbalsta un ka studenti, kuri tagad jau sasnieguši zināmus panākumus, neaizmirst savu “starta punktu” – savu universitāti, un paši ir kļuvuši par universitātes mecenātiem un atbalstītājiem. 

 

Svētdien LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa un K.Hāgena stipendiāti nolika ziedus pie mecenāta atdusas vietas Ejendorfas kapsētā Hamburgā , kā arī tikās ar Latvijas goda konsuli Hamburgā senatori h.c. Dr. Sabīni Zommerkampu-Homani.

 

__________________________________________________

PEČA KUČA – (tiek saukta arī par “pečakču”) ir Japānā radies tērzēšanas formāts jeb prezentācijas veids, kurā vēstījums tiek pasniegts pēc principa 20 attēli x 20 sekundēs (www.pechakucha.com). Pateicoties ELĪNAI DIDRIHSONEI ar savu pētniecības stāstu par “VIP: eko-mašīnas izveide ilgtspējīgai resursu pārvaldībai”, mums bija iespēja redzēt, kā šī prezentācijas metode darbojas dabā, un jāatzīst, ka diezgan ātri. Vēl kāda atziņa – “VIP”, cita starpā, ir ne tikai Very important person, bet arī Vertikāli integrēts projekts – tas apvieno dažādu nozaru studējošos, ļaujot viņiem izstrādāt liela mēroga projektēšanas un izpētes projektu (www.rtu.lv/lv/zinatne/dizaina-fabrika/inovaciju-granti/vertikali-integrets-projekts).

Elīna ir zinātniskā asistente Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtā, 2015./2016. akadēmiskā gada K. Hāgena stipenditāte LU Bioloģijas fakultātē, Vācijā studējusi Ulmas Universitātē.

KRISTĀLIŅI TABLETĒS un DĪTERS DALĒNS – šis nav stāsts par Sniega karalieni un kādu franču aktieri, bet gan TOMA RĒĶA ikdiena viņa pētnieciskajā darbā. Toms ir pētnieks fizikālajā ķīmijā un kristalogrāfijā Latvijas Universitātē un Baireitas Universitātē (Universität Bayreuth), un viņa darbs ikdienā ir saistīts ar tik pretrunīgi vērtēto, bet tomēr mūsdienās ļoti svarīgo nozari – medikamentu pētniecību un izgatavošanu. Papildus savam profesionālajam darbam Toms ir kļuvis arī par LU fonda atbalstītāju, ziedojot savu laiku, pētot un dokumentējot sava mecenāta Kurta Hāgena dzīves gaitas Vācijā. Kā uzzinājām no Toma, Kurts Hāgens ir spēlējis teātrī un viņa skatuviskais vārds bijis Dīters Dalēns (Diter Dalen). Toms ir 2015./2016. akadēmiskā gada K. Hāgena stipenditāts LU Ķīmijas fakultātē, Vācijā studējis Maksa Planka Institūtā Magdeburgā. LU Fonda mecenātu atbalstīto pētnieku zinātnisko rakstu krājumā Perpetuum mobile 2019 ir iekļauts Toma pētījums “Statistiskās mehānikas un kvantu ķīmisko aprēķinu pielietojums nesakārtotu cietfāžu raksturošanā”. Interesentiem – šeit ir lasāma 01.2020. Māra Zandera intervija ar Tomu “Latvijā vienmēr ir bijuši izcili cilvēki. Saruna ar zinātnieku Tomu Rēķi” (https://www.delfi.lv/campus/raksti/latvija-vienmer-ir-bijusi-izcili-cilveki-saruna-ar-zinatnieku-tomu-reki?id=51766341).

RĪSULIS – tā būtu dēvējams japāņu ēdiens “suši”; strauji popularitāti ieguvušie ”influenceri” latviski ir “ieskubinātāji”, un jau tautā bieži lietotā facebook “ielaikošana” pareizi būtu jāsauc par “tīkšķošanu”, un vēl, un vēl... Par savu pieredzi brīžiem no smiekliem līdz asarām mums stāstīja LAILA MOREINA, kura ir studējusi rakstisko tulkošanu vācu – latviešu – vācu valodā un ikdienā strādā par redaktori vienā no lielākajām video un audio tulkošanas kompānijām Latvijā. Laila mums stāstīja par tēmu "Atklājumi un pērles redaktora darbā". Un “pērļu” bija patiešām daudz, un tikpat daudz arī izaicinājumu – kā iegūt vislabāko tulkojumu, balansējot starp tulkotāju interpretācijām, tautā jau pieņemto vārdu lietojumu, valodnieku jaunievedumiem un, visbeidzot, katra klienta īpašajām vēlmēm. Laila ir 2016./2017. akadēmiskā gada K. Hāgena stipendiāte LU Filoloģijas fakultātē, Vācijā studējusi Maincas Johannesa Gūtenberga Universitātē Germersheimā.    

MEDIJU ĒTIKA – par mediju ētiku, 2019. gadā izveidoto Latvijas mediju ētikas padomi (https://www.lmepadome.lv/), kā arī sākotnēji apspriestajām tās alternatīvām mums stāstīja MADARA MEĻŅIKA. Nereti izlasot kādu ziņu, it sevišķi interneta portālos vai platformās, nevaram vairs būt droši, ka ziņa ir patiesa; dažkārt pat zinām – tā nav patiesība. Šeit lūk ir iespēja jebkuram vērsties Mediju ētikas padomē ar sūdzību par mediju ētikas pārkāpumu. Kas tad ir mediju ētikas pārkāpumi? – Par tiem var uzzināt Mediju ētikas kodeksā padomes mājaslapā. Jāatzīmē, ka šī padome nav valsts regulēta institūcija, bet gan brīvprātīga organizācija, kurā apvienojušies biedri - mediju nozares asociācijas un uzņēmumi, kuru vēlme ir uzlabot Latvijas mediju vidi un to sniegtos pakalpojumu, ievērojot mediju ētikas principus. Madara viesojās pie mums Hamburgā arī 2017. gadā, piedaloties Diskusiju vakarā: Cīņa par taisnīgiem likumiem. Madara ir 2016./2017. akadēmiskā gada K. Hāgena stipendiāte no LU Juridiskās fakultātes, Vācijā studējusi Berlīnes Brīvajā universitātē.

 

Z.Valtere

 

Vairāk par LU fondu un Kurtu Hāgenu:

 

https://www.fonds.lv/lepojamies/mecenati/platina-mecenati/kurts-hagens/

https://www.fonds.lv/par-mums/zinas/zina/t/57048/

https://www.botanika.lu.lv/par-mums/atbalstitaji-un-draugi/latvijas-universitates-fonds/

http://hagens.lv/

 

Sazinies ar mums / Kontakt: 

info@latviesihamburga.de

Seko mums/Folge uns: