LBH biedru kopsapulce ir lēmusi - darbi turpinās!

LBH 2016.-2018.gada darbu sezona ir noslēgta, bet 2019. gadam plāni jau iezīmēti.

Paldies visiem mūsu biedriem, kuri ir ar mums, lai ar šajā foto nav “ietrāpījušies”:)! Paldies mūsu biedrības draugiem un atbalstītājiem! 

2016.-2018. gads – daudz jaunu notikumu Latviešu biedrības Hamburgā darbībā:  latviesihamburga.de mājas lapas izveidošana, facebook konta atvēršana, iedibināta Latvju danču tradīcija Hamburgā, izveidots velobraukšanas klubiņš "Uz riteņiem” un bērnu ansamblis “Austrumiņš”. Atzīmēta Latvijas Simtgade, īstenojot projektu “VALODA. DZIESMA. SPĒKS.”, katrai no šīm aktivitātēm atspoguļojot tās simbolisko nozīmi:

  • VALODA - “Es gribu būt latvietis” – seminārs un diskusija par latviešu valodas saglabāšanu, 17.02.2018. Hamburgā (45 dalībnieki)
  • DZIESMA - "Ziemeļvācijas latviešu saiets" - latviešu kopienu saliedēšanas un pašorganizēšanās veicināšanas pasākums, 15.09.2018., Brēmenē (77 dalībnieki)
  • SPĒKS - "Spēka dziesma Latvijai" - Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai veltīts pasākums, 17.11.2018., Hamburgā (350 dalībnieki)

 

LBH biedru kopsapulcē 2018. gada 1.decembrī atskatījāmies uz paveikto un iezīmējām plānus 2019. gada darbībai. Nozīmīgākie sapulces lēmumi:

 

  • Ievēlēta jauna biedrības valde 7 locekļu sastāvā:

valdes priekšsēdētāja Zane Valtere

valdes priekšsēdētājas vietniece Līga Madelāne

sekretārs Edgars Johansons

kasiere Sarma Zemīte

valdes locekļi Andris Zemītis, Dina Šreibere, Andris Ratas 

  • Ievēlēta jauna Revīzijas komisija 3 locekļu sastāvā
  • Veiktas izmaiņas biedru naudas apmērā

 

Ar valdes priekšsēža Andra Zemīša ziņojumu par biedrības darbību un aktivitātēm no 2016. gada 2. oktobra līdz 2018. gada 1. decembrim var iepazīties ŠEIT

Sazinies ar mums / Kontakt: 

info@latviesihamburga.de

Seko mums/Folge uns: