Spēka dziesma Latvijai Hamburgā

Hamburga, 2018. gada 17.novembris – SPĒKA DZIESMA LATVIJAI!

 

Lai arī kur mēs būtu un no kurienes nāktu, mīlestība mums ir viena – LATVIJA! Un tā kā neredzams pavediens satur mūs kopā un savelk ciešāk. Vai tā Rīga, Stokholma, Štutgarte, Frankfurte vai Hamburga – kilometriem nav nozīmes, jo sirdssiltuma ceļš nav kilometros mērāms.

 

17.novembrī Hamburgā mūs kopā bija sasaukusi mīlestība! Tik daudz smaidīgu, priecīgu un pateicīgu cilvēku sanāca kopā, lai teiktu – arī es esmu Latvija – un vienotos kopīgā “Uzdziedāsim, augstu laimi Latvijai”! Tā ir maģiska sajūta – būt piederīgam. Būt savējam starp savējiem. Hamburgā 17. novembrī tādu bija 350! Ar 100 koncerta dalībniekiem un 250 skatītājiem, šis nu ir patiesi varenākais pasākums, ko Hamburgas latvieši piedzīvojuši.

 

SAKĀM PALDIES, ka bijāt ar mums un piepildījāt sapni par LATVIJAS SIMTGADES LIELPASĀKUMU HAMBURGĀ!   

 

KONCERTA DALĪBNIEKIEM:

 

Hamburgas baltiešu korim BALTICORO (Hamburga), diriģents Gints Rācenis

Koncertorganizācijas Ave Sol jauktajam korim MEDERA (Rīga), diriģentes Gunta Vāvere un Ilze Grēvele

Vidējās paaudzes deju kolektīvam SIDRABI (Rīga), vadītāja Inga Liepa

Tautas deju kopai TREJDEKSNĪTIS (Štutgarte), vadītāja Laura Putāne

Tautas deju kopai DIMDARI (Frankfurte), vadītāja Laura Putāne

ZAIGAI VILDEI (Hamburga) – kokle

SANTAI BUKOVSKAI (Lībeka) – saksofons

ANDIM PAEGLEM (Bargtehaide) – klavieres

JONATHAN IHLENFELD (Hamburga) – basģitāra

JAN JOCHIMSEN (Elmshorna) – sitamie instrumenti

 

KONCERTA VEIDOTĀJIEM:

 

MĀKSLINIECISKAJIEM VADĪTĀJIEM – Gintam Rācenim un Ingai Liepai

REŽISOREI UN PROJEKTA VADĪTĀJAI – Zanei Valterei

KONCERTA VADĪTĀJIEM – Zanei Valterei un Jānim Veitam

SKAŅU IEKĀRTAS, GAISMAS EFEKTI – elbdeich 23. veranstaltungstechnik, Gerrit Ruempler

 

DANČU MUZIKANTIEM “Stokholmas spēlmaņiem” no Zviedrijas Signes Rirdances vadībā

BALLES DJ – Aigaram Medvedevam

SIMTGADES TORTES meistarei Intai Stoever

ZIEDU DEKORĀCIJU veidotājai Andreai Riedel-Pauzers

FOTOGRĀFAM – Andreas Mueller

VISAI LATVIEŠU BIEDRĪBAS HAMBURGĀ KOMANDAI, bet jo īpaši Ilzei un Edgaram Johansoniem, Andreai Riedel-Pauzers, Intai Stoever, Līgai Madelānei, Dinai Šreiberei, Marutai Linkevičai, Aigai Ķīselei, Zanei un Zintim Valteriem, Jānim Veitam, Andrim un Sarmai Zemīšiem.

PAR FINANSIĀLU ATBALSTU – LR Kultūras ministrijai, LR Ārlietu ministrijai, Pasaules Brīvo latviešu apvienībai un Latviešu Kopībai Vācijā.

 

PALDIES VISIEM, kas 17.novembrī atveda līdzi savu spēka dziesmu, lai to dziedātu ar mums kopā Hamburgā!

 

✅FOTO no pasākuma ir pieejamas šeit: https://www.magentacloud.de/share/f092z5xd6f

✅ VIDEO "Spēka dziesma Latvijai" koncerta I daļa un koncerta II daļa 

 

Sazinies ar mums / Kontakt: 

info@latviesihamburga.de

Seko mums/Folge uns: