Rudens Berlīnē – ikgada latviešu organizāciju tikšanās vēstniecībā

Berlīne, 22.septembris.

 

Pārstāvji no 12 latviešu organizācijām Vācijā, pēc Latvijas vēstnieces Vācijā Ingas Skujiņas aicinājuma, sabrauca uz ikgadējo tikšanos Latvijas vēstniecībā Berlīnē.

 

Pēc Latvijas vēstnieces Ingas Skujiņas uzrunas,  sekoja ieskats, kā darbosies Latvijas vēlēšanu iecirkņi 13.Saeimas vēlēšanās ārvalstīs, tostarp arī Vācijā.  Šī gada 6.oktobrī lemsim par nākamās Latvijas Rebublikas Saiemas sastāvu. Šogad, pēc Centrālās vēlēšanu komisijas lūguma, tika palielināts iecirkņu skaits Vācijā, līdz ar to vēlētāji savas balsis varēs nodot 9 vēlēšanu iecirkņos Vācijā.

 

 

 

Kā visi klātesošie secināja, komisijas locekļi jau tagad, gatavojoties vēlēšanām, un arī vēlēšanu laikā iegulda milzīgu darbu, lai nodrošinātu šādu iecirkņu esamību. Cilvēki, kas strādās iecirkņos, atbalsta ne tikai Latvijas valsti, bet ikvienu no mums, lai mēs varētu piedalīties vēlēšanās, un tādejādi stiprinātu mūsu demokrātiskās valsts pastāvēšanu un noteiktu tās nākotni. To atzina arī Arnis Cimdars, Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs no Rīgas, kas vadīja īsu apmācību par vēlēšanu iecirkņu organizēšanu un pašu vēlēšanu norisi, citu starpā norādot, ar kādām grūtībām darbiniekiem varētu nākties saskarties.


Vakars noslēdzās neformālā gaisotnē, dodot visiem organizāciju pārstāvjiem iespēju savstarpējo domu apmaiņai, apspriežot gan padarīto, gan apmainoties ar informāciju, kādi notikumi sagaidāmi un plānoti nākamajā gadā. Latviešu biedrību un organizāciju pārstāvji vairākkārt izteica apņemšanos savā starpā intensīvāk sadarboties. Turklāt, klātesošie uzsvēra, ka ir nepieciešama strukturēta un savlaicīga ideju apmaiņa, lai, organizējot dažāda veida pasākumus, aizsniegtu vēl vairāk tautiešus Vācijā, kā arī stiprinātu pozitīvu Latvijas tēlu Vācijā. Tieši par šiem un līdzīgiem jautājumiem tika diskutēts arī Ziemeļvācijas latviešu saietā, š.g. 15.septembrī Brēmenē.

 

Milzīgu paldies izsakām Latvijas vēstniecei Vācijā Ingai Skujiņai un visiem vēstniecības darbiniekiem par sirsnīgo atbalstu mūsu ikdienas darbā. Atbalsts un atzinība, kuru latviešu organizācijas Vācijā saņem no Latvijas vēstniecības, ir neatsverams tālākai organizāciju darbības veicināšanai.

 

Lai mums visiem rosīgs nākamais darba gads un skaista Latvijas simtgades sagaidīšana!

 

 

Autore Dina Šreibere

Sazinies ar mums / Kontakt: 

info@latviesihamburga.de

Seko mums/Folge uns: