Jāņu ielīgošana Bargtehaidē

“Šodien arī es esmu Latvija” – tā 16. jūnijā, atklājot Jāņu ielīgošanu Bargtehaidē, teju 300 sapulcējušos svētku dalībniekus uzrunāja Bargtehaides draudzes mācītājs Jans Rossmaneks, aicinot ikvienu šodien kļūt par daļiņu no Latvijas, kopā vienojoties Latvijas valsts simtgades vēstījumā “Es esmu Latvija”.

 

Patiesi, šajā sestdienā Bargtehaides draudzes namā un dārzā valdīja neierasta gaisotne – Bargtehaidē šodien ciemos bija Latvija! - ar latvisku ērģeļu un saksofona spēli, ar bungu rīboņu, vijoles dziesmu un trejdekšņa šķindiem, ar jāņu zāļu smaržu ozolu un ziedu vainagos, ar līgo dziesmām un dančiem, ar Jāņu sieriem un alutiņu, un ar trejdeviņām Jāņu zālītēm līgo ugunskurā - atstājot nelaimītes gunim un lūdzot svētību mums visiem.


Šajā vakarā Bargtehaidē dzirkstīja latviskā enerģija, spēks un lepnums. Lepnums par to, ka mūsu latviskā dzīvesziņa un tradīcija, ko esam spējuši saglabāt, ir viens no pasaules brīnumiem, kas daudzām tautām jau zudis, lepnums par to, ka mums ir ko rādīt, lepnums par to, ka esam latvieši – stipri, dvēselē dziedoši un savā latviskumā laimīgi.

 

Sakām sirsnīgu paldies visiem, kuri piedalījās šo svētku tapšanā, bet jo īpaši: šī vakara Jāņu tēviem – Bargtehaides draudzes mācītājam Janam Rosmanekam un kantoram Andim Paeglem, kā arī ērģelniecei Ivetai Apkalnai, saksofonistei Santai Bukovskai, Latviešu biedrības Hamburgā projektu vadītājai Zanei Valterei, Lībekas dziesminiecēm Guntai Birziņai, Annei Hagenkoetterei, Innai Kampkai, dziedošajiem Hamburgas latviešiem, Hamburgas latvju danču klubiņam un Bargtehaides draudzes ļaudīm.    

Sazinies ar mums / Kontakt: 

info@latviesihamburga.de

Seko mums/Folge uns: