Hamburgieši ceļā uz Dziesmu svētkiem

Arī mēs, vairāki dziedātāji no Hamburgas, vēlamies doties uz XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem Rīgā šajā vasarā. Šoreiz mēs par savu iespēju piedalīties Dziesmu svētkos cīnījāmies kā Ziemeļvācijas Latviešu jauktā kora dalībnieki. Kora sastāvā, diriģentes Līvas Dutt vadībā, esam gandrīz 50 dalībnieki no Hamburgas, Buholcas, Brēmenes, Hannoveres, Minsteres, Hammas, Ahimas, Bīlefeldas, Diseldorfas, Porta Vestfālikas, Reines, Esenes, Ostšteinbekas, Billerbekas, Gēvenes, Brēmerhāfenes un citām tuvākām un tālākām Vācijas vietām.

 

Pirmās skates svētku kolektīviem notika jau pagājušajā gadā. Ārzemju koriem bija iespēja piedalīties, iesūtot savu dziedājumu video formātā. Mēs toreiz skatē izpildījām J.Vītola "Gaismas pili", R.Tigula "Lec, saulīte" un latviešu tautasdziesmu "Kur tu skriesi, vanadziņi" un startējām ar labiem rezultātiem - B grupā nopelnot 1.pakāpes diplomu ar 40.60 punktiem, kas bija labākais jaukto koru rezultāts starp Vācijas latviešu koriem un 8.vietu ieņemot B grupas latviešu jaukto koru konkurencē pasaules mērogā.

 

Arī šogad aprīļa mēnesis svētku dalībniekiem ir svarīgs gan Latvijā, gan visā pasaulē, jo notiek skašu 2. kārta. Tā arī mēs svētdien, 8.aprīlī tikāmies Minsterē un savai skatei izpildījām 3 dziesmas no svētku repertuāra, no tām 2 izlozes dziesmas - L.Garūtas "Mūsu Tēvs debesīs" un latviešu tautasdziesmu A.Kalniņa apdarē "Dziedot dzimu, dziedot augu", kā arī V.Dārziņa "Birzēm rotāts" kā izvēles dziesmu. Nu jau mūsu darbs nodots žūrijas vērtējošajām ausīm un turam īkšķus par labiem rezultātiem.

 

Mani pirmie Dziesmu svētki – 1995.gada VII Jaunatnes dziesmu un deju svētki - kad mācījos 5. klasē, vēl joprojām palikuši spilgtā atmiņā. Arī nākamie vienmēr bija īpašs piedzīvojums un pārdzīvojums. Pārceļoties uz Hamburgu, diemžēl nesanāca klātienē piedalīties svētkos 2013.gadā, bet svētku nedēļā sekoju līdzi pasākumiem intenetā, arī visu garo noslēguma koncertu nosēdēju pie datora, lai gan nākamajā rītā bija ļoti agri jāceļas, iztērējot savu toreiz knapo interneta mēneša limitu. Dziedājām līdzi un arī pa asarai gadījās. Ļoti, ļoti vēlējos nākamajos atkal piedalīties pati, lai gan īsti neticēju, ka tas būs iespējams dzīvojot Vācijā. Domāju, ka daudziem bija līdzīgas sajūtas, un pateicoties uzņēmīgiem latviešiem tika nolemts mēģināt kopīgo sapni piepildīt.

 

- Kur esat?

- 3. vagonā…..

-  Skrienu! - šādas vai ļoti līdzīgas bija ik piektdienas vakaru vai sestdienas rītu sarunas manā telefonā daudzu mēnešu garumā. Spītējot savam nedēļas beigu nogurumam un ar lielu gribasspēku pēdējos pāris gadus vairākas reizes mēnesī mērojām ceļu uz Brēmeni vai Minsteri, kur tikāmies ar mums "līdzīgajiem" - tiem, ar sapni par Gaismas pili uz Mežaparka estrādes. Ir ieguldīts liels darbs, un rezultāts ir! Korī esmu iepazinusies ar daudziem brīnišķīgiem cilvēkiem. Bieži vien pēc kora lielajiem mēģinājumiem vairāku stundu garumā palikām kopā ilgāk un turpinājām dziedāt latviešu dziesmas.

 

Kopā dziedāšana uzlādē, dod spēku. Vēl palikuši tik pāris mēneši kopīga darba un tad, cerams, ka tiksimies jau pavisam drīz lielajos svētkos Latvijā!

 

Autore: Līga Madelāne, Ziemeļvācijas Latviešu jauktā kora un Hamburgas baltiešu kora “BaltiCoro” dalībniece

Ar metronomu: gan uz Brēmeni, gan - Minsteri. Ja vajadzēs, tad arī uz Dziesmu svētkiem Rīgā - dziedošie Hamburgieši visam gatavi! :)

Ziemeļvācijas Latviešu jauktais koris 2018.gada 8.aprīlī Minsterē


Sazinies ar mums / Kontakt: 

info@latviesihamburga.de

Seko mums/Folge uns: