Hamburgieši iemēģina danču grīdu Berlīnes Lido

Dančus var dejot gan šādi, gan tādi, bet uzgriezt danci pie "dzīvās mūzikas" - tas, nenoliedzami, ir baudījums katram dancotmīlētājam. Lai arī afišā par Danču vakaru Berlīnē sestdien, 2.februārī, nekas par muzikantiem netika minēts, mūs sagaidīja patīkams pārsteigums - īsti muzikanti un vēl Berlīnes latvieši paši! Tas, mums - Hamburgas latvju danču klubiņam, protams, ļoti labi iet pie sirds. Cik tad Hamburga no Berlīnes tālu! Mēs - uz Berlīni uzdancot, Berlīnes muzikanti pie mums uz Hamburgu - uzspēlēt!

 

Pateicoties "Latvju danči Hamburgā" idejas autores un īstenotājas Dinas Šreiberes uzņēmībai un neatlaidībai, reizi mēnesī organizējot danču vakarus, kuros mācāmies soļus un dejas, mēs - Hamburgas latvieši, varam droši doties arī citu danču grīdu izmēģinājumos. Dejotprasme vairo dejotprieku!

 

Tiekamies jau pavisam drīz nākamajos "Latvju dančos Hamburgā" - ceturtdien, 22.februārī plkst. 19:00 netālu no Landüngsbrucken. Jauniešu un kultūras centrs Im JUKZ am Stintfang Groβer Saal, adrese: Alfred-Wegener-Weg 3, 20459 Hamburga.